Κλικ στη γνώση
Το σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μας

Αρχαίων & Νέων Ελληνικών

«Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φως
θα ελιχθώ προς τα πάνω όπως ένα
ρυακάκι πού μουρμουρίζει.
Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα
στους γαλάζιους διαδρόμους
συναντήσω αγγέλους, θα τους
μιλήσω ελληνικά, επειδή
δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε
μεταξύ τους με μουσική.»

Νικηφόρος Βρεττάκος

Το Ακαδημαϊκό Τμήμα απαρτίζεται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία.

Στις συνεδριάσεις που αφορούν ειδικά τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας συμμετέχουν και οι δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου μας προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενιαίος εκπαιδευτικός σχεδιασμός του γνωστικού πεδίου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του σχολείου μας.

Οι διδάσκοντες υπό το συντονισμό του προϊσταμένου του τμήματος προβαίνουν στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στην εφαρμογή ενεργητικών διδακτικών τεχνικών που έχουν ως σκοπό:

 • Τη μελέτη και κατανόηση της συμπεριφοράς, της δράσης και του αγώνα του ανθρώπου της ελληνικής αρχαιότητας για να γνωρίσει τον κόσμο και τη ζωή, να αναζητήσει την αλήθεια και τη γνώση σε όλους τους τομείς του επιστητού. Επιδιώκεται, έτσι, οι μαθητές να καλλιεργηθούν πολύτροπα, βιώνοντας τις αξίες του αρχαιοελληνικού πολιτισμού με ουσιαστική σπουδή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  
 • Την επαφή του μαθητή με σημαντικά και ποιοτικά αξιόλογα λογοτεχνικά έργα, προκειμένου να ασκηθεί και να εθιστεί στην ανάγνωσή τους, καθιστώντας τον έτσι καλό αναγνώστη με μια σταθερή σχέση με τη λογοτεχνία και την ανάγνωση. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η καλλιέργεια της ευαισθησίας, ο εμπλουτισμός της εμπειρίας και η ανάπτυξη της φαντασίας.
 • Την κατάκτηση του βασικού οργάνου επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας, ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηματικά, συνειδητοποιώντας τη σημασία του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Παράλληλα επιδιώκεται να εκτιμήσουν τη πολιτιστική παράδοση μας, της οποίας βασικό στοιχείο και φορέας είναι η γλώσσα, σεβόμενοι συγχρόνως τη γλώσσα και τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το Ακαδημαϊκό Τμήμα: 

 • Παρακολουθεί και συντονίζει την πορεία εξέλιξης της διδακτέας ύλης.
 • Σχεδιάζει και εκπονεί υποστηρικτικό της διδασκαλίας διδακτικό υλικό.
 • Καταγράφει εκείνες τις δεξιότητες σκέψης και γλώσσας που πρέπει να καλλιεργούνται στους μαθητές μας κατά τάξη μέσα από τη διδασκαλία της  προβλεπόμενης ύλης.
 • Συνεδριάζει τακτικά και προβληματίζεται πάνω σε θέματα αξιολόγησης και διδακτικής, εφαρμόζοντας σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών, με στόχο την αυτενέργεια και τη δημιουργική πρωτοβουλία του μαθητή.
 • Συγκεντρώνει οπτικοακουστικό υλικό (CD-Rom, DVD, εκπαιδευτικά λογισμικά, πολυμέσα) για τον εμπλουτισμό της διδακτικής διαδικασίας.
 • Προσκαλεί επιστήμονες, λογοτέχνες και πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση του νεοελληνικού λόγου.
 • Αξιοποιεί τη βιβλιοθήκη του Σχολείου και καταρτίζει προγράμματα για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για  τη λογοτεχνία.
 • Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή μαθητών σε πανελλήνιους διαγωνισμούς.
 • Οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα Ακαδημαϊκά Τμήματα για την επίτευξη των κοινών εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών στόχων του σχολείου.

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Η διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Γραμματεία (κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας), αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους νέους να κατακτήσουν τη μητρική τους γλώσσα και να αποκτήσουν συνείδηση του επικοινωνιακού λόγου. Επιδιώκει επίσης να καλλιεργήσει στους μαθητές το ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, ώστε μέσα από μεθοδική άσκηση να οδηγούνται σε δημιουργική ανάγνωση, ερμηνεία και κριτική των κειμένων και διεύρυνση της προσωπικής τους εμπειρίας.

Είναι προφανές, εξάλλου, ότι γενικότερα η διδασκαλία και η μάθηση, ως καθαρά επικοινωνιακές δραστηριότητες, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη γλώσσα είτε αυτή διδάσκεται στα λεγόμενα «καθαρά» γλωσσικά μαθήματα ή όπως εκφέρεται από κάθε εκπαιδευτικό και μαθητή σε όλες τις επικοινωνιακές περιστάσεις του σχολείου.

0clip image002        0clip image004    0clip image006     0clip image008

Η συστηματική γλωσσική διδασκαλία βοηθά τον νέο/α να γίνει καλός ομιλητής και ακροατής, αποδοτικός αναγνώστης και ικανός χειριστής του γραπτού λόγου. Η γλώσσα όμως έχει αρχές και δε σημαίνει αυθαιρεσία, προϋποθέτει καλλιέργεια και άσκηση για να φθάσει στο σημείο να εκφράζει τα πιο λεπτά συναισθήματα, τους πιο βαθείς πόθους και  τις πιο μυστικές σκέψεις.
Για αυτό και το Ακαδημαϊκό Τμήμα σχεδιάζει και εφαρμόζει εκπαιδευτικές μεθοδολογίες που βοηθούν το μαθητή/τρια να συγκροτήσει στην εφηβεία μια νέα αποφασιστική περίοδο εκμάθησης της μητρικής γλώσσας, διανοητικής ωρίμανσης και διαμόρφωσης ύφους προσωπικής έκφρασης. Η γλώσσα είναι πολιτισμός, για αυτό ό,τι διδάσκουμε στο μαθητή/τρια είναι αληθινό, και αποδίδει τη γλωσσική πραγματικότητα όπως είναι σήμερα σε ισόρροπη συσχέτιση με το χθες.
Έτσι ο/η μαθητής/τρια:

 • Εκτίθεται συχνά σε παραγωγή γραπτού λόγου, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων γραπτής έκφρασης (από την πρόταση →  στην περίοδο -> στην παράγραφο).
 • Με μεθοδικές οδηγίες και δομικά διαγράμματα μετασχηματίζει κείμενα (από άρθρο σε γράμμα / επιστολή) και αναγνωρίζει όλα τα κειμενικά είδη και τους παράγοντες πολυμορφίας της γλωσσικής έκφρασης.
 • Παρωθείται στο να αποκωδικοποιεί το γραπτό λόγο και να τον κατανοεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με το να εμπλέκεται στα δρώμενα για  να παράγει  προφορικό λόγο «σκόπιμα» διατυπωμένο.
 • Καθοδηγείται ώστε να βελτιώνει τον προφορικό λόγο ως ποιότητα έκφρασης, στοιχείο φυσικά που επηρεάζει και τη γραπτή έκφραση με γενικότερο αποτέλεσμα τον πλουτισμό της ιδιολέκτου του κάθε μαθητή.
 • Αναπτύσσει τη πρωτοβουλία του κάνοντας χρήση αυθεντικών εντύπων ή φωτοτυπιών τους (έντυπα για συμπλήρωση, αγγελίες, ανακοινώσεις, προσκλήσεις, οδηγίες παιχνιδιού, υπηρεσιακή αναφορά κλπ).
 • Εμπλουτίζει και ανατροφοδοτεί σταδιακά το λεξιλόγιο του, διατηρώντας  ένα προσωπικό θεματικό λεξικό και μαθαίνοντας να κάνει λειτουργική χρήση των ερμηνευτικών λεξικών. Ο/Η μαθητής/τρια αναδημιουργεί μόνος του σε μεγάλο βαθμό νέες λέξεις και κυρίως ερμηνεύει άλλες, χωρίς να χρειάζεται να αποστηθίζει το λεξιλόγιο, περίπου σαν να είναι ημερομηνίες της ιστορίας.
 • Συσχετίζει σε λογική αρμονία τη Γραμματική της λέξης (δομή της λέξης, λεξιλόγιο, σημασιολογία, ετυμολογικό) με τη Γραμματική της πρότασης (δομή της πρότασης, σημασιολογία της πρότασης κτλ.) και τη Γραμματική του κειμένου και της επικοινωνίας (δομή του κειμένου και «πραγματολογία»).
 • Αυτενεργεί σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο με ανάληψη συνθετικών δημιουργικών εργασιών που εμπλέκουν διαθεματικά ποικίλα γνωστικά πεδία.
 • Αυτοαξιολογείται συνεχώς στη βάση σταθερών κριτηρίων και δεικτών ποιότητας, αποτιμώντας τις μεταγνωστικές του δεξιότητες. 

0clip image010   0clip image012    0clip image014       

Από την άλλη πλευρά η λογοτεχνία είναι ένας χώρος για τη μελέτη της ανθρώπινης ευαισθησίας, που βοηθά στο να διαμορφώσει ο άνθρωπος το δικό του αξιακό σύστημα, τη δική του κοσμοθεωρία, το προσωπικό του "σενάριο" ζωής.
Ερχόμενοι σ’ επαφή με την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, τροφοδοτείται ο προβληματισμός μας με διαχρονικές αξίες και θέματα που ψηλαφίζει ο καθένας λογοτέχνης. Γνωρίζουμε το νεοελληνικό πολιτισμό, διευρύνουμε τη φαντασία μας, χαιρόμαστε το ωραίο στα έργα του λόγου, στοχαζόμαστε πάνω σε ουσιαστικά προβλήματα της ζωής. Με τη συστηματική μελέτη δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης ενός κειμένου από πολλές οπτικές γωνίες και έτσι μπορούμε να εκφράσουμε την προσωπική μας θέση.
Οδηγητικό ρόλο τόσο στην παραγωγή των παραπάνω λειτουργιών όσο και στη διαμόρφωση της διδακτικής μεθοδολογίας που το Ακαδημαϊκό Τμήμα ακολουθεί, διαδραματίζουν:

 •  Η αντιπροσωπευτικότητα των κειμένων που επιλέγονται προς διδασκαλία προκειμένου να καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα των λογοτεχνικών ειδών και ρευμάτων.
 • Τα βιώματα, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, οι οποίες επιτρέπουν να περνούν με μεγαλύτερη άνεση και φυσικότητα οι ζωντανές παραδόσεις.
 • Οι ακροαματικές αναγνώσεις των κειμένων μέσα από «ζωντανές» απαγγελίες των δημιουργών τους ή άλλων καλλιτεχνών.
 • Η μελέτη της ιδιοτυπίας του κάθε συγγραφέα / έργου, στοιχείο που επιτρέπει να ξεφεύγει η διδασκαλία από τη μονοτονία και τη ρουτίνα.
 • Οι «περιδιαβάσεις» πέρα από τη διδακτέα ύλη σε μικρές ανθολογίες κειμένων, προκειμένου να διαμορφωθεί μια πλατύτερη εποπτεία των κειμένων και να αναπτυχθεί δημιουργικότερα η ευαισθησία των μαθητών.
 • Οι συσχετίσεις ενός λογοτεχνικού έργου με διάφορες άλλες μορφές τέχνης, που διευρύνουν το κύκλο των ενδιαφερόντων των μαθητών και καθιστά τους μαθητές πιο έμπειρους αναγνώστες.
 • Η ενημέρωση – άσκηση των μαθητών όλων των τάξεων  του Γυμνασίου στη Βιβλιοθήκη σχετικά με τη χρήση εγκυκλοπαιδειών, λεξικών, γραμματολογιών και λογοτεχνικών περιοδικών.
 • Η ευκαιρία που δίδεται στους μαθητές να διαβάσουν 2-3 ολοκληρωμένα λογοτεχνικά βιβλία στη διάρκεια του σχολικού έτους, να τα παρουσιάσουν  στους συμμαθητές τους αλλά και σε μαθητές άλλων τμημάτων ή τάξεων και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με αυτά.
 • Η παράλληλη χρήση προς το κείμενο, οπτικοακουστικών μέσων (μελοποιημένη ποίηση, ταινίες και ειδικά αφιερώματα σε λογοτέχνες κ.ά.) και η χρήση του διαδικτύου σε επιλεγμένους ηλεκτρονικούς κόμβους προώθησης της λογοτεχνίας, που φέρουν προστιθέμενη αξία στη διαδικασία ενεργοποίησης των μαθητών και αφορμή για τη δημιουργία συζητήσεων, κρίσεων, αποριών, αντιρρήσεων, εσωτερικών αφιερωμάτων του σχολείου σε λογοτέχνες.
 • Η πρόσβαση στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Σχολείου, ως ποιοτικό εργαλείο στην ανάθεση συνθετικών εργασιών και στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

“Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε αρχαία Ελληνικά; Σε τι θα  μας χρειαστούν;”

Πρόκειται για μια συνηθισμένη απορία των παιδιών με την οποία έρχεται αντιμέτωπος κάποια στιγμή σχεδόν κάθε φιλόλογος.

Μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά γιατί η αρχαία ελληνική λογοτεχνία, όπως και κάθε λογοτεχνία, είναι πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Η σπουδή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και γλώσσας ωφελεί τη φαντασία, την έμπνευση και τη δημιουργικότητά μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σήμερα πολλά από τα έργα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνίας αντλούν την έμπνευσή τους από την αρχαία Ελλάδα.

Μαθαίνουμε αρχαία Ελληνικά για να είμαστε σε θέση να μιλάμε καλύτερα τη δική μας γλώσσα που αποτελεί τη φυσική της εξέλιξη. Η γνώση της αρχαίας Ελληνικής οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση των μορφοσυντακτικών δομών της νέας Ελληνικής. Κατά συνέπεια, γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί στην επικοινωνία μας με τους άλλους και τούτο έχει θετικές συνέπειες για την κοινωνική και την επαγγελματική μας ζωή.

Μαθαίνοντας αρχαία Ελληνικά έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε διαβάζοντας από το πρωτότυπο, τα κείμενα ανθρώπων που με το στοχασμό τους καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία του Δυτικού πολιτισμού και συνειδητοποιούμε σε όλο της το εύρος την επίδραση που είχε ο ελληνικός πολιτισμός στη γλώσσα, στις αξίες, στην ταυτότητα ενός μεγάλου μέρους του σύγχρονου κόσμου.

Ένας κύριος λόγος που ωθεί τόσο έντονα τους συγχρόνους μας να θέλουν να μυηθούν στην ελληνική γλώσσα είναι ότι έτσι αποκτούν άμεση πρόσβαση στα λογοτεχνικά έργα που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα. Όμως δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, καθώς εκπλήσσεται κανείς διαπιστώνοντας την ικανότητα της γλώσσας αυτής να εκφράζει, στους πλέον διαφορετικούς τομείς, τόσες ποιητικές και φιλοσοφικές ανακαλύψεις αλλά και τόσα ποικίλα ανθρώπινα συναισθήματα. Εδώ έγκειται και το μεγαλείο της! Οι ιδιαιτερότητες της αρχαίας ελληνικής γλώσσας – η ακρίβεια, η λεπτότητα των εκφραστικών αποχρώσεων – συνδέονται με μια πνευματική στάση ζωής αλλά και με την ικανότητα  να χαιρόμαστε την ομορφιά, το ρυθμό και την αρμονία στην τέχνη και στη ζωή. Η ζωή σε κάθε εκδήλωσή της τα έχει ανάγκη αυτά!

Όπως άλλωστε έχει τονίσει με τόση ευστοχία ένας μεγάλος έλληνας φιλόλογος, ο Ι.Θ. Κακριδής, ο κυριότερος λόγος που δεν επιτρέπεται οι νέοι μας ν’ αγνοούν την αρχαία Ελλάδα είναι ότι στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα χρονικά του κόσμου ανακαλύφτηκε ο άνθρωπος ως αξία αυτόνομη, ο άνθρωπος που θέλει να κρατιέται ελεύθερος από κάθε λογής σκλαβιά, και υλική και πνευματική».

Με τα αρχαιοελληνικά κείμενα, είτε από το πρωτότυπο διδάσκονται είτε από μετάφραση, ο νέος άνθρωπος βοηθείται στην αυτογνωσία και στη διαμόρφωση κανόνων ζωής που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, χωρίς να συντρίβουν τη προσωπικότητα. Η γλώσσα δεν είναι απλώς λέξεις για τα πράγματα, αλλά φορέας αξιών που ταξίδεψαν μέσα στο χρόνο για να φτάσουν ως εμάς. Οι αξίες αυτές αποτελούν τη βάση του πολιτισμού μας, διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία μας ως λαού, καθορίζουν τη θέση μας μέσα στον κόσμο, επηρεάζουν την επικοινωνία μας με τους άλλους λαούς.

Ως εκ τούτου, προσεγγίζοντας τον αρχαίο ελληνικό λόγο ξεδιπλώνεται μπροστά μας ένας ολόκληρος κόσμος. Διερευνώντας τον, προσεγγίζουμε θέματα και αξίες που απασχολούν και προβληματίζουν τον άνθρωπο κάθε εποχής όπως:

 • Η σχέση του ανθρώπου με τους θεούς και τη μοίρα, καθώς και τα περιθώρια της ανθρώπινης ευθύνης.
 • Η φιλοξενία.
 • Η αγάπη για την πατρίδα.
 • Η τιμή και η παλικαριά.
 • Η φιλία.
 • Η ταύτιση του Κάλλους με το Αγαθό.
 • Η αποδέσμευση του ατόμου από μια «δεδομένη τάξη» και η αναζήτηση της προσωπικής του φυσιογνωμίας.
 • Η αυτογνωσία, η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η εθελοντική υπακοή στους νόμους, η εσωτερική ελευθερία, η επίμονη αναζήτηση της αλήθειας.
 • Τα αποτελέσματα της ανεπάρκειας και ανικανότητας των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών, η έλλειψη πολιτικής αρετής, η δημαγωγική επιρροή στο λαό και τα ολέθρια αποτελέσματα της αποσύνθεσης ενός δημοκρατικού πολιτεύματος.

Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, για να μορφωθούν, για να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους, αναλύοντας τη σκέψη των παλιών Ελλήνων, για να καλλιεργήσουν το καλλιτεχνικό τους αίσθημα, μελετώντας ό, τι ωραίο έπλασε το χέρι και η φαντασία των προγόνων τους, για να μπορέσουν να νιώσουν τον εαυτό τους αισιόδοξο, ελεύθερο και υπεύθυνο για τη μοίρα του ανθρώπου πάνω στη Γη, προπαντός για να φουντώσει μέσα τους ο πόθος για τον τέλειο άνθρωπο(Ι.Θ. Κακριδής).

Για το λόγο αυτό στο Ακαδημαϊκό Τμήμα ερευνώνται συνεχώς και εφαρμόζονται μέθοδοι σταδιακής κατάκτησης από τους μαθητές της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, η οποία αρχίζει με τη βαθμιαία εξοικείωσή τους με τον αρχαίο λόγο στις τάξεις του Γυμνασίου και ολοκληρώνεται με τη διεύρυνση και εμβάθυνση της γνώσης στο Λύκειο.

Κέντρο των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών είναι ότι μεταθέτουμε το κέντρο βάρους της διδασκαλίας από την παροχή γνώσεων, σε διαδικασίες περισσότερο ενεργητικές, διερευνητικές, κριτικές για το μαθητή και από την παθητική απομνημόνευση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη γόνιμη διαχείριση της γνώσης.

 •  Οι μαθητές ερευνούν,
 • Οι μαθητές δημιουργούν,
 • Οι μαθητές επικοινωνούν,
 • Οι μαθητές αναστοχάζονται.

Πολύτιμος αρωγός είναι η τεχνολογία με τα πολυμέσα που συμβάλλουν αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό των διδακτικών μεθόδων για την προσφορότερη και αρτιότερη εκμάθηση της γλώσσας (Αρχαιογνωστικοί δικτυακοί τόποι, Γενικότερα δικτυακές πηγές – μηχανές αναζήτησης, Εκπαιδευτικά λογισμικά και πολυμέσα κ.ά.)

 

Τα αρχαία ελληνικά ως μάθημα γλώσσας
ΣκοποίΠως
Οι μαθητές
 • Να κατανοούν τα ΑΕ έργα από το πρωτότυπο.
 • Να συνειδητοποιήσουν σταδιακά την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας.
 • Να εμπλουτίζουν το  γλωσσικό τους όργανο.
 • Τα κείμενα είναι αφορμή για εξέταση της γραμματικής, του συντακτικού και του λεξιλογίου. Επίκεντρο διδασκαλίας: η λέξη.
 • Εξετάζονται βασικές μόνο παράμετροι της γραμματικής και του συντακτικού με στόχο να γίνει κατανοητή το οργανωμένο πλαίσιο σχέσεων στο λόγο. Επίκεντρο διδασκαλίας: η φράση
 • Συγκρίνεται η Αρχαία με τη Νέα Ελληνική μέσω γλωσσικών παραλληλισμών με τη ΝΕ, επισημαίνοντας την εξέλιξη & συνέχεια της ελληνικής γλώσσας.
 • Διερευνάται το επικοινωνιακό πλαίσιο παραγωγής του κειμένου και τα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα που αναφύονται.

 

Τα αρχαία ελληνικά ως μάθημα λογοτεχνίας
ΣκοποίΠως
Οι μαθητές
 • Να προσεγγίσουν  ερμηνευτικά αντιπροσωπευτικά κείμενα της ΑΕΓ.
 • Να εκτιμήσουν τη λογοτεχνική τους αξία.
 • Να καλλιεργήσουν αναγνωστικές & επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Να απολαύσουν αισθητικά τα κείμενα.
 • Το κείμενο κατανοείται πολυεπίπεδα (λεξιλογικά, σημασιολογικά, συντακτικά, υφολογικά, ιδεολογικά).
 • Εξετάζονται δεδομένα όπως: δημιουργός, ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο δημιουργίας του κειμένου, πραγματολογικές αναφορές για το χώρο, το χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα.
 • Τα κείμενο ερμηνεύεται μέσα στον ορίζοντα των μαθητών ως αναγνωστών, στη βάση σύγχρονων λογοτεχνικών θεωριών – η μετάφραση ως ερμηνεία κειμένου.

 

Τα αρχαία ελληνικά ως μάθημα ανθρωπογνωσίας
ΣκοποίΠως
Οι μαθητές
 • Να μετέχουν της ανθρωπιστικής παιδείας.
 • Να κατανοήσουν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου.
 • Να αναγνωρίζουν τις διαχρονικές ανθρωπιστικές ιδέες και αξίες του ΑΕ πολιτισμού.
 • Προσεγγίζουμε ιδεολογικά το κείμενο
 • Αναδεικνύουμε την ανθρωποκεντρική διάσταση της ΑΕΓ.
 • Ενθαρρύνουμε τους μαθητές στον προσωπικό διάλογο με τις αξίες, αντιλήψεις, έννοιες του κειμένου, στην κριτική στάση, στη διαμόρφωση προσωπικής γνώμης.

 

Τα αρχαία ελληνικά ως μάθημα πολιτισμού
ΣκοποίΠως
Οι μαθητές
 • Να γνωρίσουν τον ΑΕ πολιτισμό.
 • Να επικοινωνήσουν με τα πνευματικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματά του.
 • Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία τους στην πορεία του σύγχρονου πολιτισμού.
 • Να ενισχύσουν την ιστορική τους συνείδηση και την πολιτισμική τους ταυτότητα.
 • Αντιμετωπίζουμε το κείμενο ως πηγή ιστορικών πληροφοριών και το χρησιμοποιούμε ως αφορμή για να ανασυνθέσουμε το παρελθόν
 • Θεωρούμε το κείμενο ως πηγή προβληματισμού ώστε να διαγνωστούν οι οφειλές του ΑΕ κόσμου σε άλλους λαούς και η συμβολή του στη διαμόρφωση του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού και τη θεμελίωση του δυτικοευρωπαϊκού.
 • Προσεγγίζουμε το μάθημα ως μέσο κατανόησης του ελληνικού πολιτισμού.  

« Επιστροφή

Share on Facebook

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Με τον δικό μας «Εμμανουήλ» και τα παιδιά της Κοινότητας Μούκο Ρουάντας, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον

Στη Ρουάντα «έφτασαν»  τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τέταρτη χρονιά εφέτος. Ως ανάδοχοι οι μαθητές μας παρακολούθησαν την πορεία του Εμμανουήλ Νιμιγιμάνα, του προστατευόμενου μας,  μέσα από έντυπο υλικό και μια σύντομη παρουσίαση για την ευρύτερη κοινότητα στην οποία κατοικεί.

Περισσότερα »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

filanthropiki

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του σχολείου μας

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης αποτελούν ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Περισσότερα »

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ypotrofies small

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧ. EΤΟΥΣ 2017-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, για την χορήγηση υποτροφιών στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Περισσότερα »

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου