Κλικ στη γνώση
Το σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μαςΤο σχολείο μας

Μαθηματικών

Το Ακαδημαϊκό Τμήμα αποτελείται από τους διδάσκοντες το μάθημα των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και από τους δασκάλους του δημοτικού σχολείου μας.

Η ανάδειξη της δυναμικής διάστασης της μαθηματικής επιστήμης εκφράζεται μέσα από τη ραγδαία ανάπτυξή της σήμερα αλλά και τη σημασία της ως απαραίτητου εργαλείου όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, οι λειτουργίες του τμήματος έχουν ως σκοπό να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του, προωθώντας και αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές καινοτομίες και δράσεις που στοχεύουν στην λειτουργική απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων και καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά, μέσω της βιωματικής σύνδεσης τους με τη καθημερινότητα.

Κεντρικός πυρήνας της διδακτικής μεθοδολογίας των μαθηματικών είναι η εξατομικευμένη αντιμετώπιση του μαθητή με μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που πραγματοποιούνται εντός του σχολικού ωραρίου.
Οι υπεύθυνοι καθηγητές, υπό την εποπτεία του προϊσταμένου του τμήματος, συστηματικά μελετούν το αναλυτικό πρόγραμμα προκειμένου οι μαθητές μας:

  • Να κατανοήσουν σταδιακά τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής των Μαθηματικών. Στο ακαδημαϊκό τμήμα των μαθηματικών ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να μπει στον ρόλο του ερευνητή-μαθηματικού. Για το σκοπό αυτό, με σύγχρονα εργαλεία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών προσδίδει στον μαθητή τη δυνατότητα να μετασχηματίζει, να γενικεύει, να μεταλλάσει και να διατυπώνει προβλήματα με την βοήθεια του συμβούλου καθηγητή, ο οποίος τον ενθαρρύνει για να ανακαλύπτει συνεχώς, για να μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται με διαφορετικές ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου ο μαθητής να κατανοεί, να εμβαθύνει στις μαθηματικές έννοιες και να εξετάζει εναλλακτικές περιπτώσεις.
  • Να καλλιεργήσουν τη Μαθηματική Γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας αλλά και περιγραφής πραγματικών φαινομένων και καταστάσεων. Ως εκ τούτου ο μαθητής οργανώνει καλύτερα την καθημερινή του ζωή, αποκτά δημιουργική σκέψη και οξύνει τις πνευματικές του λειτουργίες.
  • Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία παραγωγής συλλογισμών και την αποδεικτική διαδικασία.
  • Να αναπτύξουν ικανότητες για επίλυση προβλημάτων και να αντιμετωπίζουν πραγματικές καταστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσομοίωση μεθόδων του ερευνητή – μαθητή μέσα από εργασίες που εποπτεύονται από τους συμβούλους - καθηγητές Μαθηματικών και την ενθάρρυνση για τη δημιουργική προσέγγιση του προβλήματος.
  • Να κατανοήσουν τη πρακτική χρήση των Μαθηματικών από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, τόσο στις θετικές όσο και στις ανθρωπιστικές και κοινωνικοοικονομικές επιστήμες. Δηλαδή τα Μαθηματικά χρησιμοποιούνται ως βάση σε πολλές διαθεματικές προσεγγίσεις και απαραίτητο εργαλείο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συναντώνται και οι υπόλοιπες επιστήμες, όπως είναι οι Κοινωνικές, Οικονομικές, Θετικές, Μουσικής Αγωγής κ.α.
  • Να  δουν τα Μαθηματικά ως διασκέδαση με μια ποικιλία παιχνιδιών λογικής, σκέψης και μνήμης. Η ενασχόληση του μαθητή σε τέτοιου είδους προβλήματα δημιουργεί καλλιέργεια πνεύματος και πνευματική διασκέδαση.

Οι δύο βασικοί άξονες διδασκαλίας των μαθηματικών στο σχολείο μας είναι:

α) Η παράδοση και εμπέδωση του μαθήματος στο σχολείο.

  • Προσφέρεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί το λογισμικό ως εργαλείο δουλειάς. Ο καθηγητής μαθηματικών μπορεί είτε μέσω προβολέα είτε σε προσωπικούς υπολογιστές να προβάλλει σε μορφή Flash το περιεχόμενο ενός μαθήματος και να αναπτύσσει τη θεωρία με δικό του τρόπο.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αυστηρά προσαρμοσμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου αλλά παράλληλα με πλούσια βιβλιογραφία που προσφέρεται στην βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των κειμένων κεντρίζεται το ενδιαφέρον του μαθητή και ενισχύεται η ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Για τα Μαθηματικά εξάλλου εκδίδεται ειδικό φυλλάδιο διδακτικών σημειώσεων με σκοπό την εξειδίκευση σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα του μαθήματος και την ενίσχυση του μαθητή για λειτουργική εμπέδωση της ύλης. 
  • Με τις Προσομοιώσεις, (simulation, application, applets) ο μαθητής μπορεί να διερευνά και να πειραματίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας και μετάδοσης της γνώσης καθιστά τις δραστηριότητες διερεύνησης και πειραματισμού αποδοτικές, τόσο για τον μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό.

β) Οι διαδικασίες  αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης  των μαθητών.

Με τα τεστ αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τους μαθητές του με εύκολο για αυτόν τρόπο, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για άλλες δραστηριότητες που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματός του. Με το πλούσιο περιεχόμενο που υπάρχει σε τεστ, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα του λογισμικού να αποθηκεύει τις επιδόσεις των μαθητών του, μπορεί ανά πάσα στιγμή:

α) Να ανατρέξει σε προηγούμενο τεστ που έλυσε κάποιος μαθητής του και να διαπιστώσει τις αδυναμίες του συγκεκριμένου μαθητή.
β) Να παρακολουθεί την επίδοσή του συχνά.
γ) Να παρακολουθεί την γενική επίδοση του κάθε μαθητή ξεχωριστά για
όλο το προηγούμενο διάστημα από την αρχή της χρονιάς.

« Επιστροφή

Share on Facebook

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Με τον δικό μας «Εμμανουήλ» και τα παιδιά της Κοινότητας Μούκο Ρουάντας, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον

Στη Ρουάντα «έφτασαν»  τα Εκπαιδευτήρια Πάνου για τέταρτη χρονιά εφέτος. Ως ανάδοχοι οι μαθητές μας παρακολούθησαν την πορεία του Εμμανουήλ Νιμιγιμάνα, του προστατευόμενου μας,  μέσα από έντυπο υλικό και μια σύντομη παρουσίαση για την ευρύτερη κοινότητα στην οποία κατοικεί.

Περισσότερα »

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

filanthropiki

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα του σχολείου μας

Η φιλανθρωπική δραστηριότητα και το πνεύμα αλληλεγγύης αποτελούν ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Περισσότερα »

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ypotrofies small

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧ. EΤΟΥΣ 2017-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, για την χορήγηση υποτροφιών στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Περισσότερα »

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου